الف)قلبی که از خدا غافل است و لایق رهبری نیست.«لاتطع من اغفلنا قلبه »کهف،28

ب)دلی که دنبال فتنه و دستاویز شبهه ها می گردد.«فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاءالفتنه »آل عمران 7

ج)دلی که قساوت دارد . «جعلنا قلوبهم قاسیه »مائده 2

د)دلی که زنگار گرفته است .«بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون »مطففین 14

ه)دلی که مهر خورده است .«طبع الله علیها بکفرهم »نساء155

موضوعات: بدون موضوع
[شنبه 1403-02-22] [ 01:16:00 ب.ظ ]